Livraisons et retours

FR

Tarifs des livraisons :

En Belgique : 5€. 

Les frais de port sont offerts à partir de 100€ d'achat. 

En Europe : 12€

Les frais de port sont offerts à partir de 150€ d'achat. 

Conditions d'échange et de retour : 

Nous ne reprenons ni échangeons les bijoux. 

 

Si l'article est défectueux (ceci ne prend pas en compte l'oxydation), vous avez un délai de 7 jours après réception du colis pour prendre contact avec nous par mail à hello@naojewels.com. Veillez à joindre une photo du bijou cassé à votre mail. 

 

Attention : en cas d'oxydation, suivez les conseils d'entretien.

-

EN 

Rates of deliveries:

 

In Belgium: 5 €.

Shipping costs are offered from 100 € of purchase.

 

In Europe: 12 €

Shipping costs are offered from 150 € purchase.

 

Conditions of exchange and return:

 

We do not resume or exchange the jewels.

 

If the item is defective (this does not take into account the oxidation), you have a period of 7 days after receipt of the package to contact us by email at hello@naojewels.com. Be sure to attach a photo of the broken jewel to your email.

 

Caution: In case of oxidation, follow the care instructions.

-

NDLS

Tarieven van leveringen:

 

In België: 5 €.

Verzendkosten worden aangeboden vanaf 100 € aankoop.

 

In Europa: 12 €

Verzendkosten worden aangeboden vanaf 150 € aankoop.

 

Algemene voorwaarden voor ruilen en retourneren:

 

We gaan niet verder of wisselen de juwelen niet uit.

 

Als het artikel defect is (dit houdt geen rekening met de oxidatie), heeft u een periode van 7 dagen na ontvangst van het pakket om ons te contacteren via e-mail op hello@naojewels.com. Zorg ervoor dat u een foto van het gebroken juweel bijvoegt in uw e-mail.

 

Let op: Volg in geval van oxidatie de onderhoudsinstructies.